DOI

WHO3^

WHO3^

WHO3^ Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

WHO3^ Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3^* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

WHO3^* Berlin | dgskorpus_ber_12 | 31-45f

WHO3^* Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60mf

WHO3^* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

= WHO3

WHO3 Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

WHO3 Berlin | dgskorpus_ber_06 | 18-45mf

WHO3 Berlin | dgskorpus_ber_10 | 18-45m

WHO3 Berlin | dgskorpus_ber_13 | 31-60mf

WHO3 Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

WHO3 Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

WHO3 Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

WHO3 Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

WHO3 Frankfurt | dgskorpus_fra_16 | 31-60f

WHO3 Göttingen | dgskorpus_goe_03 | 46+f

WHO3 Göttingen | dgskorpus_goe_08 | 18-30f

WHO3 Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

WHO3 Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

WHO3 Hamburg | dgskorpus_hh_08 | 31-60f

WHO3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

WHO3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

WHO3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

WHO3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

WHO3 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_22 | 31-60m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_03 | 18-30m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_07 | 46-60f

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_11 | 18-45f

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

WHO3 Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

WHO3 Rostock | dgskorpus_mvp_01 | 18-30mf

WHO3 Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

WHO3 Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

WHO3 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

WHO3 Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_04 | 46-60f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

WHO3 Stuttgart | dgskorpus_stu_11 | 31-60mf

WHO3* Berlin | dgskorpus_ber_02 | 46-60m

WHO3* Berlin | dgskorpus_ber_07 | 31-45m

WHO3* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

WHO3* Frankfurt | dgskorpus_fra_03 | 31-60m

WHO3* Frankfurt | dgskorpus_fra_06 | 31-45f

WHO3* Frankfurt | dgskorpus_fra_11 | 18-30mf

WHO3* Frankfurt | dgskorpus_fra_14 | 31-45f

WHO3* Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf

WHO3* Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46+mf

WHO3* Göttingen | dgskorpus_goe_09 | 46+f

WHO3* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

WHO3* Bremen | dgskorpus_hb_06 | 31-60mf

WHO3* Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

WHO3* Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

WHO3* Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

WHO3* Hamburg | dgskorpus_hh_02 | 31-45f

WHO3* Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m

WHO3* Hamburg | dgskorpus_hh_07 | 18-45f

WHO3* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

WHO3* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_04 | 18-30mf

WHO3* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_21 | 61+m

WHO3* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

WHO3* Leipzig | dgskorpus_lei_01 | 18-30m

WHO3* Leipzig | dgskorpus_lei_08 | 46-60f

WHO3* Leipzig | dgskorpus_lei_10 | 31-45m

WHO3* Leipzig | dgskorpus_lei_14 | 31-45m

WHO3* Münster | dgskorpus_mst_06 | 18-45m

WHO3* Rostock | dgskorpus_mvp_03 | 18-30mf

WHO3* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

WHO3* Rostock | dgskorpus_mvp_07 | 31-45f

WHO3* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_02 | 61+f

WHO3* Stuttgart | dgskorpus_stu_05 | 61+m

WHO3* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3* Stuttgart | dgskorpus_stu_06 | 18-30f

WHO3* Stuttgart | dgskorpus_stu_13 | 31-45f