DOI

MAIL-$CANDIDATE-GOE01^

MAIL-$CANDIDATE-GOE01^

MAIL-$CANDIDATE-GOE01^ Göttingen | dgskorpus_goe_01 | 61+mf