BAVARIA1^

BAVARIA1^

BAVARIA1^* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

BAVARIA1^* München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

BAVARIA1^* München (Munich) | dgskorpus_mue_03 | 46+m

BAVARIA1^* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

= BAVARIA1

BAVARIA1 Frankfurt | dgskorpus_fra_05 | 46-60mf

BAVARIA1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_10 | 18-30m

BAVARIA1 Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1 München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1 Stuttgart | dgskorpus_stu_07 | 31-60m

BAVARIA1 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

BAVARIA1 Stuttgart | dgskorpus_stu_09 | 18-45m

BAVARIA1 Stuttgart | dgskorpus_stu_14 | 31-60m

BAVARIA1* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

BAVARIA1* Frankfurt | dgskorpus_fra_02 | 31-45m

BAVARIA1* Frankfurt | dgskorpus_fra_13 | 46+m

BAVARIA1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

BAVARIA1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_15 | 31-45mf

BAVARIA1* Köln (Cologne) | dgskorpus_koe_17 | 61+f

BAVARIA1* Münster | dgskorpus_mst_03 | 18-30f

BAVARIA1* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

BAVARIA1* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

BAVARIA1* Münster | dgskorpus_mst_14 | 18-30m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_01 | 61+f

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_02 | 18-45m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_07 | 18-45m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

BAVARIA1* München (Munich) | dgskorpus_mue_13 | 46-60m

BAVARIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

BAVARIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

BAVARIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_03 | 31-60m

BAVARIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_07 | 18-45m

BAVARIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m

BAVARIA1* Nürnberg (Nuremburg) | dgskorpus_nue_09 | 18-30m