DOI

LAD-$CANDIDATE-FRA10^

≙ LAD-$CANDIDATE-FRA10^

LAD-$CANDIDATE-FRA10^ Frankfurt | dgskorpus_fra_10 | 61+f