DOI: /10.25592/dgs.corpus-3.0-type-47234

HAIR4^


HAIR4^
Münster | dgskorpus_mst_01 | 46-60m   „Green“ in quotation marks, for Mrs. Merkel.
rGREEN2*QUOTATION-MARKS1WOMAN1A*HAIR4^*
l
mgrünfraumerkel

Report Mistakes