DOI: /10.25592/dgs.corpus-3.0-type-30019

GEBÄRDEN3B^


= GEBÄRDEN3B
Hamburg | dgskorpus_hh_03 | 46-60m   Da wird nur gebärdet.
rGEBÄRDEN3B*GEBÄRDEN1E*
l
m[MG]

Fehler melden