The Sign Language Dataset Compendium


Language

Malian Sign Language

ISO 639-3:
bog
Glottolog:
bama1249
Acronyms:
LaSiMA
LSM
English names:
Malian Sign Language
Bamako Sign Language
Local names:
Langue des Signes Malienne
Langue des signes bambara

Corpora involving Malian Sign Language