grape
BSL 
British flag for BSL sign entry
 
grape(n)#1

Traube
DGS 
German flag for DGS sign entry
 
TRAUBE1

grain de raisin
LSF 
French flag for LSF sign entry
 
GRAIN DE RAISIN

ΣΤΑΦΥΛΙ
GSL 
Greek flag for GSL sign entry
 
ΣΤΑΦΥΛΙ
