opportunity
BSL 
British flag for BSL sign entry
 
opportunity(n)#1

Gelegenheit
DGS 
German flag for DGS sign entry
 
GELEGENHEIT1

opportunité
LSF 
French flag for LSF sign entry
 
CHANCE

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
GSL 
Greek flag for GSL sign entry
 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
