fair
BSL 
British flag for BSL sign entry
 
fair(a)#1

gerecht
DGS 
German flag for DGS sign entry
 
RECHT1A

juste
LSF 
French flag for LSF sign entry
Compound
PAREIL + PRECIS

ΔΙΚΑΙΟΣ
GSL 
Greek flag for GSL sign entry
 
ΔΙΚΑΙΟΣ
